Lider Gübre

GÜBRE İHRACATI

Gübre, ana işlevi bitkilere besin maddesi sağlamak olan ürünleri tanımlamak için kullanılan bir zirai terimdir. 

Bitkilerin kullanmış oldukları başlıca besin maddeleri azot, fosfor, potasyum gibi birincil elementleri; kalsiyum, magnezyum, kükürt, sodyum gibi ikincil elementleri; demir, çinko, bakır, mangan, bor, molibden ve kobalt gibi mikro elementleri kapsamaktadır.

Dolayısı ile gübre denildiği zaman gerek organik yollarla, gerekse de kimyasal işlemlerle elde edilen ve bitki besin maddeleri ihtiva eden ürünler anlaşılmalıdır. 

Gübreler, yukarıdaki tanımlamalara da uygun olacak biçimde, gümrük tarife cetvelinde 31. fasılda kendilerine yer bulmuşlardır. Gümrük tarife cetvelinde gübreler 5 ana başlık altında tasniflenmiştir. Bunlar:

* 3101-Hayvansal veya bitkisel gübreler, 

* 3102-Azotlu mineral veya kimyasal gübreler, 

* 3103-Fosfatlı mineral veya kimyasal gübreler, 

* 3104-Potaslı mineral veya kimyasal gübreler ve 

* 3105-Azot, fosfor ve potasyumun ikisini veya üçünü içeren mineral veya kimyasal gübrelerdir.

Türkiye genel anlamda gübre ithalatı yapan bir ülkedir. Tuik istatistiklerine göre, 2016 yılında Türkiye 146 milyon dolarlık toplam gübre ihracatı yapmıştır. 2016 yılı içerisindeki gübre ithalatımız ise 1 miyar 275 milyon dolar civarında gerçekleşmiştir.

Related Posts

Bir yanıt yazın